Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4527457 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2004
Citat: CEROVŠEK, Tomo. Internetne strani IZS : tehnično poročilo, (Publikacija IKPIR 2004/04). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2004. 130 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4527457]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 4527457 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56