Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 453729 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Matevž DOLENC // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1996
Citat: DOLENC, Matevž, KOVAČIČ, Iztok. Izdelava objektno usmerjenih aplikacij v okolju programa AutoCAD-v12. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 8. seminarja, Ljubljana, junij 1996. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1996, str. 3-10, ilustr.
Povzetek: V prispevku je prikazan objektno usmerjen pristop pri izdelavi programov, ki tečejo v okolju programa AutoCAD-v12. V prvem delu sta predstavljeni objektno usmerjeni orodji: objektna knjižnica razredov AdsOO in objektna podatkovna baza POET. Drugi del opisuje konkreten primer uporabe teh orodij pri programskem sistemu za računanje montažnih konstrukcij MonCAD. Predstavljena je povezava objektnega podatkovnega modela z AutoCAD-ovo bazo, ki je shranjena v DWG datoteki

Until now developing software applications in the AutoCAD-v12 environment have been done with the AutoLISP or with the ADS (AutoCAD Development System) which is a C-language programming environment. Both are procedural languages. Procedural languages are in general not well suited for representing complex structures, which are often found in engineering software applications. In recent years the object oriented approach to developing software has become more and more popular. To support object oriented software development in the AutoCAD environment object library AdsOO has been developed [COBISS.SI-ID 453729]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 453729 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56