Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4576609 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vlado STANKOVSKI // 2.08 Doktorska disertacija
Žiga TURK // Mentor pri doktorskih disertacijah
Leto: 2009
Citat: STANKOVSKI, Vlado. Tehnologije semantične mreže pri računalniško integrirani graditvi : doktorska disertacija = Semantic grid technologies in computer construction : doctoral thesis. Ljubljana: [V. Stankovski], 2009. XXI, 217 str., pril., ilustr. 1 optični disk (CD ROM). [COBISS.SI-ID 4576609]


Tipologija: Mentor pri doktorskih disertacijah
COBISS ID 4576609 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56