Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4577633 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2009
Citat: LOPATIČ, Jure. Primerjava modelov za numerično analizo armiranobetonskih konstrukcij : diplomska naloga = Comparison of models for numerical analysis of reinforced concrete structures : graduation thesis. Ljubljana: [J. Lopatič], 2009. X, 76 str., pril., ilustr. 1 optični disk (CD ROM), 12 cm. [COBISS.SI-ID 4577633]


Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 4577633 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56