Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 47154 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // 2.01 Znanstvena monografija
Iztok KOVAČIČ // 2.01 Znanstvena monografija
Janez DUHOVNIK // 2.01 Znanstvena monografija
Leto: 1983
Citat: DUHOVNIK, Janez, KOVAČIČ, Iztok, LJUBIČ, Vlado, VITEK, Andrej. Računalniško projektiranje armature, (Publikacija IKPIR, 26). Ljubljana: FAGG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1983. 1 zv. (loč. pag.), ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 47154]


Tipologija: 2.01 Znanstvena monografija
COBISS ID 47154 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56