Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 47357952 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Peter FAJFAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1990
Citat: FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej. Odnosi med obremenitvami in kapaciteto konstrukcij pri potresnovarnem projektiranju. V: FAJFAR, Peter (ur.). Zbornik V. kongresa, Bled 24.-26. 4. 1990. Ljubljana: Zveza društev za seizmično gradbeništvo Jugoslavije, 1990, (1990), str. 105-111. [COBISS.SI-ID 47357952]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 47357952 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56