Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 47381504 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1990
Citat: REFLAK, Janez. Račun okvirov s polnili v nelinearnem območju. V: FAJFAR, Peter (ur.). Zbornik V. kongresa, Bled 24.-26. 4. 1990. Ljubljana: Zveza društev za seizmično gradbeništvo Jugoslavije, 1990, str. 189-194. [COBISS.SI-ID 47381504]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 47381504 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56