Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4741910 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 4.63 Član komisije za zagovor
Leto: 1999
Citat: TREPPO-MEKIŠ, Barbara. Projektiranje visokovrednih betonov s tehnologijo njihove izdelave : magistrsko delo. Maribor: [B. Treppo-Mekiš], 1999. 103 f., graf. prikazi, barvne ilustr.
Povzetek: Beton je do nedavnega veljal za trajno gradivo, v zadnjih letih pa ugotavljajo, da se večje poškodbe na betonskih objektih, še zlasti na tistih, ki so izpostavljeni bolj agresivnemu okolju pojavljajo že po 20-ih letih uporabe ali celo hitreje. Raziskave po svetu kažejo, da izkazujejo betoni visokih trdnosti drugačno obnašanje, ne le glede trdnosti in načinu širitve razpok po obremenjenem materialu, temveč tudi v pogledu trajnosti. Zato je v nalogi posvečena pozornost ustrezni sestavi in trajnosti betonov visokih trdnosti, ki so bili proizvedeni iz razpoložljivih domačih osnovnih materialov, kajti za širšo uvedbo takih betonov v Sloveniji je potrebno ugotoviti uporabljivost domačih surovin, tehnologijo izdelave in dejansko dosegljive končne lastnosti takih betonov.

Until recently, concrete was considered a durable building material. Surveys conducted in recent years, however, have shown that concrete structures, especially those exposed to severe environmental conditions, exhibit major damages as fast as after 20 years of service. Several studies throughout the world show highstrenght concrete exhibits behaviour different that of conventional concrete also in terms of its durability. In order to increase high-strenght concrete use in Slovenia, applicability of locally available rawmaterials, production technology and attainable concrete properties have to be investigated. This project is therefore focusing its attention to the appropriate mix design and durability of high-strength concrete produced of locally available raw materials.
Tipologija: 4.63 Član komisije za zagovor
COBISS ID 4741910 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56