Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 48289536 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // NERAZPOREJENO
Leto: 1988
Citat: TURK, Žiga. Več reda, a v istem duhu : ANSI C. Moj mikro (Slov. izd.). [Slovenska tiskana izd.], 4, št. 9 (1988), str. 20-22. [COBISS.SI-ID 48289536]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 48289536 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56