Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 482911 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2003
Citat: TERČELJ, Milan, PERUŠ, Iztok, TURK, Radomir. Predicting of tool wear for hot metal forging - an overview and suggested new approach = Napovedovanje obrabe na orodjih za toplo kovanje - pregled in predlagan nov pristop. RMZ-mater. geoenviron., dec. 2003, str. 589-605, letn. 50, št. 3. [COBISS.SI-ID 482911]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 482911 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56