Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 48728576 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Urednik
Leto: 1995
Citat: DUHOVNIK, Janez (ur.). Uporaba računalnika v gradbeništvu : zbornik posvetovanja na 8. gradbenem sejmu v Gornji Radgoni, aprila 1995. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1995. 95 str., ilustr. ISBN 961-6167-00-6. [COBISS.SI-ID 48728576]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 48728576 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56