Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 4939314 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Urednik
Leto: 1986
Citat: FAJFAR, Peter (ur.), KRŽIČ, Franci (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 8. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 21.-22. oktober 1986. Ljubljana: Društvo gradbenih konstruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, [1986]. 162, 26 str., [5] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4939314]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 4939314 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56