Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 49510912 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.05 Poljudni članek
Matej FISCHINGER // 1.05 Poljudni članek
Leto: 1995
Citat: FISCHINGER, Matej, TOMAŽEVIČ, Miha, LAPAJNE, Janez. Še vedno je - tudi pri nas - prednostna naloga potresna ojačitev starih objektov : analiza posledic velikega hanšinskega potresa v Kobeju. Delo (Ljubl.), 22.3.1995, let. 37, št. 67, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 49510912]


Tipologija: 1.05 Poljudni članek
COBISS ID 49510912 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56