Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 49622784 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.05 Poljudni članek
Leto: 1995
Citat: FAJFAR, Peter. S potresnim inženirstvom ni nič narobe, le upoštevati ga moramo : razmišljanja ob stoletnici ljubljanskega potresa. Delo (Ljubl.), 12.IV.1995, let. 37, št. 85, str. 10. [COBISS.SI-ID 49622784]
Tipologija: 1.05 Poljudni članek
COBISS ID 49622784 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56