Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 50217473 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Pisec recenzij
Leto: 2003
Citat: UMEK, Andrej. Dinamika in stabilnost konstrukcij. 1. izd. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2003. VII, 261 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0542-0. [COBISS.SI-ID 50217473]
Tipologija: Pisec recenzij
COBISS ID 50217473 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56