Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 50359297 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Pisec recenzij
Leto: 2003
Citat: LUTAR, Boris. Uvod v MicroStation Modeler. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2003. XII, 252 str., ilustr. ISBN 86-435-0548-X. [COBISS.SI-ID 50359297]
Tipologija: Pisec recenzij
COBISS ID 50359297 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56