Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 50392832 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // Ilustrator
Leto: 1995
Citat: LAPAJNE, Marija (ur.). Vloga fizoterapije[!] v predporodnem zdravstvenem varstvu žensk : zbornik prispevkov 1. seminarja, Dobrna, 9. do 10. junij 1995. [Ljubljana]: Društvo fizioterapevtov Slovenije, Sekcija za osnovno zdravstveno varstvo, 1995. 90 str., ilustr. ISBN 961-90221-0-6. [COBISS.SI-ID 50392832]


Tipologija: Ilustrator
COBISS ID 50392832 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56