Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 51047 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1996
Citat: BRANK, Boštjan, DAMJANIĆ, Frano. K stabilnemu implicitnemu integracijskemu algoritmu v nelinearni dinamiki elastičnih lupin = On stable implicit integration algorithm in non-linear dynamics of elastic shells. V: ŠTOK, Boris (ur.). Kuhljevi dnevi '96, Gozd Martuljek, 19.-20. september 1996. Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 1996, str. 341-348.
Povzetek: V delu sta zelo na kratko predstavljena model za geometrijsko nelinearno dinamiko elastičnih lupin in njegova časovna diskretizacija. Dinamični model sledi principom, ki se uporabljajo v teorijah za velike deformacije tankih lupin. Pri časovni diskretizaciji šibke oblike diferencialnih enačb gibanja je uporabljen implicitni numerični integracijski algoritem, ki ga lahko opišemo kot posebno obliko standardnega sredinskega pravila. Algoritem ohranja osnovne konstante avtonomnega gibanja: gibalno količino, vrtilno količino in, v primeru Hamiltonovega sistema, tudi celotno energijo telesa. Obnašanje modela in integracijskega algoritma je prikazano z dvema računskima primeroma

Some aspects of continuum formulation for geometrically non-linear dynamics of elastic shells and its temporal discretisation are very briefly presented in this work. A dynamic model follows the principles of the first-order shear deformation large rotation shell theories. Temporal discretisation of the weak form of the equations of motion is performed by using an implicit numerical time-integration scheme. An algorithm, which may be regarded as a special form of the mid-point rule, is used. It preserves the fundamental constants of the autonomous motion: the total linear and angular momentum and, for the Hamiltonian case, the total energy. The performance of the model and the numerical integration scheme is illustrated with two numerical examples [COBISS.SI-ID 51047]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 51047 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57