Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 51303 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1996
Citat: PERUŠ, Iztok, BEVC, Lojze, ŽNIDARIČ, Jaš. Nov pristop pri reševanju problemov upravljanja in vzdrževanja cestnih mostov = New approach to the problems of bridge management. Gradb. vestn., 1996, let. 45, št. 8/9/10, str. 212-221.
Povzetek: Prispevek prikazuje tri tipične aplikacije novega pristopa pri reševanju problemov upravljanja in vzdrževanja cestnih mostov. Uporabljen je bil inteligentni sistem tipa nevronska mreža, ki v osnovi predstavlja večdimenzionalno neparametrično regresijo. V do sedaj znanih aplikacijah na področjih gradbenega konstrukterstva je poznan pod imenom ECA nevronska mreža ali CAE metoda. Na Inštitutu za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo ter na Zavodu za gradbeništvo Slovenije se metoda stalno razvija in dopolnjuje. Zaradi omejenega prostora je podan le kratek pregled metode in same problematike. Namen prispevka je predvsem dati osnovno informacijo o možnostih uporabe in motivirati inženirje z drugih področij

In the paper three typical applications of a new approach for solving problems in bridge management and maintenance are presented. An intelligent, neural network-like system which corresponds to a multi-dimensional non-parametric regression was used. As ECA neural network and/or ACE method is known in present applications from the field of civil engineering. At the Institute of Structural and Earthquake engineering, and the Slovenian National Building and Civil Engineering Institute the method is being constantly developed and improved. Due to the limited space only a brief review of the method and both description and solution of the problems are described. The aim of this paper is to give mainly the basic information of possible applications of the presented method and to motivate engineers from other fields [COBISS.SI-ID 51303]


Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 51303 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57