Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 515085849 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2008
Citat: LEBAR, Roman, LEBAN, Ivan, DUHOVNIK, Janez, ČERNE, Tomaž. Novosti v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-1B). Ljubljana: Inženirska zbronica Slovenije, 2008. 48 str. http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/izobrazevanja/IZS-prezentacija_ZGO1B-skupaj-01.pdf. [COBISS.SI-ID 515085849]


Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 515085849 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56