Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 52180736 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1988
Citat: DUHOVNIK, Janez, FAJFAR, Peter, DAMJANIĆ, Frano. Računalnik v gradbenem inženirstvu, (Računalnik v gradbenem inženirstvu in potresno inženirstvo). Ljubljana: RSS, 1988. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 52180736]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 52180736 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56