Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 5237081 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1991
Citat: PETEK, Peter, VITEK, Andrej. Iteracija kvadratne funkcije v kompleksnem. Obz. mat. fiz., 1991, let. 38, št. 3, str. 65-70.
Povzetek: Juliajeva množica kvadratne funkcije je odvisna od parametra. Parametri, ki dajo povezano množico, sestavljajo Mandelbrotovo množico.

The Julia set of a quadratic function depends on a parameter. The parameters yielding a connected Julia set constitute the Mandelbrot set. [COBISS.SI-ID 5237081]


Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 5237081 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56