Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 52577 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.25
Leto: 1995
Citat: TOMAŽEVIČ, Miha, FISCHINGER, Matej. The great Hanshin earthquake : the Hyogoken-Nambu earthquake of january 17, 1995 : Slovenian team reconnaissance report. Ljubljana: Institute of Building and Civil Engineering Research: University of Ljubljana, Department of Civil Engineering, Institute of Structural and Earthquake Engineering, 1995. 30 str., ilustr.
Povzetek: V poročilu so opisane posledice potresa Hyogoken-Nanbu, ki je 17. januarja 1995 prizadel območje mesta Kobe na Japonskem. Navedeni so osnovni podatki o potresu in opisane njegove neposredne posledice, opisan je tudi odziv na potres, tj. akcije reševanja in pomoči. Natančneje so prikazane posledice potresa na stavbe in objekte prometne infrastrukture. [COBISS.SI-ID 52577]
Tipologija: 2.25
COBISS ID 52577 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56