Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 53180928 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // NERAZPOREJENO
Leto: 1994
Citat: FISCHINGER, Matej. Vpliv potresa v Los Angelesu 17. januarja 1994 na gradbene objekte. Gradb. vestn., 43, št. 6/7/8 (1994), str. 155-163. Ilustr. [COBISS.SI-ID 53180928]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 53180928 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56