Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 53240321 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Pisec recenzij
Leto: 2004
Citat: LUTAR, Boris. MicroStation Modeler in modeliranje. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2004. 3 optični diski (CD-ROM), ilustr. ISBN 86-435-0628-1. ISBN 86-435-0629-X. ISBN 86-435-0630-3. ISBN 86-435-0631-1. [COBISS.SI-ID 53240321]
Tipologija: Pisec recenzij
COBISS ID 53240321 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57