Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 53335040 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1990
Citat: DUHOVNIK, Janez. 12. zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije. Gradb. vestn., 1990, let. 39, št. 12, str. 300-302. [COBISS.SI-ID 53335040]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 53335040 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56