Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 53335296 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1990
Citat: DUHOVNIK, Janez, LJUBIČ, Vladislav, KNIFIC, Tone, ŽLAJPAH, Dejan. AR-CAD programski sistem za projektiranje armature. Gradb. vestn., 1990, let. 39, št. 12, str. 303-309. [COBISS.SI-ID 53335296]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 53335296 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56