Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 535137 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1997
Citat: DAMJANIĆ, Frano, DUHOVNIK, Janez, TAJNIKAR, Klavdija. Analiza mehanskega obnašanja viadukta Ravbarkomanda po sanaciji = Analysis of mechanical behaviour of repaired Ravbarkomanda bridge. Gradb. vestn., 1997, let. 46, št. 11/12, str. 333-337, graf. prikazi.
Povzetek: V prispevku je opisana analiza mehanskega obnašanja sanirane prekladne kontrukcije viadukta Ravbarkomanda. Analiza prekladne konstrukcije je bila opravljena na računskem modelu, sestavljenem iz lupinastih in linijskih končnih elementov. Lupinasti končni elementi imajo več plasti, od katerih nekatere predstavljajo beton, druge pa armaturo. Z linijskimi elementi so modelirani kabli za prednapenjanje. Analiziran je bil vpliv odstranitve poškodovanega betona, dobetoniranje novega betona, stalna in prometna obtežba. Na dejanski konstrukciji se debeline odstranjenega in novega betona razlikujejo od polja do polja. V računskem modelu so bile upoštevane povprečne debeline v obravnavanem polju. Pri materialih so bile upoštevane njihove dejanske lastnosti, ugotovljene pri preiskavi konstrukcije

Numerical analysis of designed structural repair of the Ravbarkomanda bridge is considered. Bridge structure is modelled using layered shell and beam finite elements. Appropriate shell layers idealise concrete and structural reinforcement of both the horizontal plate and girdes. Beam elements throughout the concrete shell elements represent prestressed cables. The bridge structure is analysed for the following cases: after removal of damaged concrete, then after casting of new concrete replacing removed one with self weight and traffic load. In reality the plate thickness is different for every span, therefore an average thickness is adopted for the numerical analysis. Current material properties (for concrete, reinforcement, and prestressing respectively) are experimentally determined and used in the numerical analysis [COBISS.SI-ID 535137]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 535137 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56