Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 53533184 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1991
Citat: LAPAJNE, Janez. Napovedovanje potresov. 2. Ujma (Ljublj.), št. 5 (1991), str. 186-189. Ilustr. [COBISS.SI-ID 53533184]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 53533184 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56