Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 536423 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2001
Citat: JAPELJ, Marjan, ŠELIH, Jana. Poročilo o preskušanju betona z alkalno resistenčnimi (AR) steklenimi vlakni CEM-FIL/VETROTEX. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2001. 27 f. + 7 pril.
Povzetek: Preverjali smo uporabnost steklenih vlaken za mikroarmiranje betona. Ugotavljali smo alkalno odpornost steklenih vlaken tako, da smo merili količino raztopljenih vlaken v alkalnem mediju ter nabrekanje mikroarmirane malte kot posledica alkalno-silikatne reakcije. Ugotavljali smo vpliv dodajanja steklenih vlaken na bistvene parametre trajnosti betona. Dobljeni rezultati potrjujejo alkalno odpornost preiskanih vlaken. Z dodatkom vlaken se sicer zmanjša zmrzlinska odpornost betona (tako v prisotnosti soli kakor tudi brez) ter odpornost na obrus, vendar ne bistveno. Bistveno pa se s primernim dodatkom vlaken zmanjša tvorjenje razpok pri elastičnem krčenju betona, pa tudi natezna trdnost pri upogibu se nekoliko poveča.
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 536423 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56