Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 536679 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2001
Citat: JAPELJ, Marjan, ŠELIH, Jana. Razvoj tehnologije izdelave jeklenih vlaken in njihova uporaba v betonu : poročilo. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2001. 37 f.+ 2 pril.
Povzetek: Ugotavljali smo vpliv tlačne trdnosti betona ter vsebnosti jeklenih vlaken na obnašanje pri upogibnem preskusu. Uporabljeni sta bili dve vrsti vlaken ter tri vrste osnovnega betona (marke MB 30, MB 40 in MB 50). Upogibni preskusi so bili opravljeni po japonskem standardu JSCE-SF4. Merilo za žilavost je predstavljal ekvivalentni upogibni faktor. Dobljeni rezultati potrjujejo odvisnost žilavosti mikroarmiranega betona od količine in vrste dodanih vlaken.
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 536679 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56