Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 53690624 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1992
Citat: LAPAJNE, Janez. Določanje projektnih potresnih parametrov. Ujma (Ljublj.), št. 6 (1992), str. 188-191. Ilustr. [COBISS.SI-ID 53690624]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 53690624 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56