Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 53728256 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1992
Citat: LAPAJNE, Janez. Napovedovanje potresov. 3. Ujma (Ljublj.), št. 6 (1992), str. 220-222. Ilustr. [COBISS.SI-ID 53728256]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 53728256 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56