Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 53955072 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter KANTE // NERAZPOREJENO
Leto: 1995
Citat: BON KLANJŠČEK, Mirjam, KANTE, Peter, PARAVAN, Dejan. Zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz maturitetnega kataloga za matematiko. 1. dopolnjena izd. Nova Gorica: Bomi, 1995. 119 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 53955072]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 53955072 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56