Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 54130688 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vid MAROLT // NERAZPOREJENO
Leto: 1995
Citat: MAROLT, Vid, LJUBIČ, Vlado, POTOČAN, Igor. Račun linijskih konstrukcij s programom OKVIR. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1995. 141 str., graf. prikazi. ISBN 961-6167-06-5. [COBISS.SI-ID 54130688]

Povzetek: Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 193.2.91.42(193.2.91.42)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 4. 2009

Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 54130688 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56