Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 54477312 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1989
Citat: DUHOVNIK, Janez. Geometrijsko modeliranje mostov, (Razvoj metod za projektiranje in izgradnjo premostitvenih objektov), (Izgradnja premostitvenih objektov na avtocestah in hitri železnici v SRS). Ljubljana: RSS, 1989. 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 54477312]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 54477312 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56