Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 54573568 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1989
Citat: FAJFAR, Peter. Potresno varno projektiranje mostov - 1. del, (Razvoj metod za projektiranje in izgradnjo premostitvenih objektov). Ljubljana: RSS, 1989. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 54573568]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 54573568 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56