Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 5479 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1995
Citat: FISCHINGER, Matej, TOMAŽEVIČ, Miha. Jeklene konstrukcije med potresom v Kobe-ju. V: PREGL, Miroslav (ur.). Jeklene konstrukcije danes in v prihodnosti : zbornik. Ljubljana: Inštitut za metalne konstrukcije, 1995, str. 41-52, ilustr.
Povzetek: Analizirano je obnašanje jeklenih stavb in mostov med velikim hanšinskim potresom 17. januarja 1995 v Kobe-ju. Presenetljivo velik obseg poškodb jeklenih objektov lahko pripišemo neustrezni zasnovi konstrukcij, neustreznim konstrukcijskim detajlom ter slabemu materialu v starejših objektih. Nepoškodovane, sodobno projektirane zgradbe pa so ponovno dokazale, da je lahko jeklo idealen material za gradnjo na potresnih območjih. [COBISS.SI-ID 5479]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 5479 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57