Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 55082240 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // NERAZPOREJENO
Leto: 1994
Citat: REFLAK, Janez, PEROVIC-MAROLT, Janja. Slovensko gradbeništvo v fazi usklajevanja z evropskimi standardi. V: FISCHINGER, Matej (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 16. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 8. - 9. september 1994. [Ljubljana]: Društvo gradbenih konstruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, [1994], (1994), str. 277-284. [COBISS.SI-ID 55082240]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 55082240 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56