Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 55358976 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1989
Citat: DUHOVNIK, Janez, FAJFAR, Peter, DAMJANIĆ, Frano. Računalnik v gradbenem inženirstvu, (Računalniško integrirana proizvodnja - CIM in potresno inženirstvo), (Računalnik v gradbenem inženirstvu in potresno inženirstvo). Ljubljana: RSS, 1989. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 55358976]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 55358976 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57