Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 556647 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2001
Citat: LUTMAN, Marjana, PERUŠ, Iztok, TOMAŽEVIČ, Miha. Potresna odpornost [35 objektov prostovoljnih gasilskih društev] v mestni občini Ljubljana : končno poročilo : opis in rezultati računskih analiz referenčnih objektov : opis objektov prostovoljnih gasilskih društev in povzeta dokumentacija. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2001. 3 zv. (Loč. pag.), ilustr.
Povzetek: Na podlagi izbranih vhodnih in izhodnih parametrov potresne odpornosti in rezultatov analize potresne odpornosti 43 baznih objektov smo razvili nov model ocenjevanja potresne odpornosti PO-ZID. Po pregledu tehnične dokumentacije in stanja objektov smo 35 objektom prostovoljnih gasilskih društev ocenili potresno odpornost in sicer s starim modelom RAN-Z in novim modelom PO-ZID. [COBISS.SI-ID 556647]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 556647 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56