Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 560231 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1999
Citat: LUTMAN, Marjana, PERUŠ, Iztok, TOMAŽEVIČ, Miha. Ocenjevanje potresne varnosti 14 objektov mestne občine Ljubljana (objekti ZD, Gasilske brigade in OZR Roje). Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 1999. 117 str.
Povzetek: S parametrično metodo RAN-Z smo na podlagi pregleda dostopne tehnične dokumentacije in ogledov objekta ocenili potresne varnosti objektov v Mestni občini Ljubljana, t.j. 12 objektov zdravstvenih domov, objekta gasilske brigade in skladišča OZR. [COBISS.SI-ID 560231]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 560231 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56