Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 561942 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri doktorskih disertacijah
Leto: 1984
Citat: TOMAŽEVIČ, Miha. Eksperimentalne in analitične raziskave dinamičnega obnašanja zidanih zgradb pri potresni obtežbi : doktorska disertacija, (Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo (Ljubljana)). Ljubljana: [s.n.], 1984. 200 f., ilustr., graf. prikazi.
Povzetek: Na potresni mizi smo pri pogojih potresne obtežbe raziskali dinamično obnašanje modela štirietažne zidane zgradbe. Dinamični odziv zgradbe smo računsko modelirali na dva načina: enkrat smo zgradbo ponazorili z ekvivalentnim sistemom z eno prostostno stopnjo, drugič pa s strižnim sistemom s štirimi prostostnimi stopnjami. Neelastično obnašanje modela smo modelirali z dvema histereznima praviloma: s histerezo z upadanjem togosti in prehodom skozi izhodišče ter s klasično elasto-plastično histerezo. Oba načina sta dala zadovoljivo ujemanje z eksperimentalnimi rezultati. [COBISS.SI-ID 561942]
Tipologija: Mentor pri doktorskih disertacijah
COBISS ID 561942 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57