Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 562529 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 1998
Citat: KRIŽAJ, Samo. Modeliranje nelastičnega odziva konstrukcij pri potresni obtežbi : magistrska naloga št. 148. Ljubljana: [S. Križaj], 1998. 110 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 562529]


Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 562529 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56