Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 57173 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1969
Citat: LAPAJNE, Janez. Geoelektrične raziskave boksitnih nahajališč = Geoelectrical exploration of bauxite deposits. Geologija. [Tiskana izd.], 1969, knj. 12, str. 153-159. [COBISS.SI-ID 57173]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 57173 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56