Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 57217024 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Pisec recenzij
Leto: 1996
Citat: STANEK, Marjan, TURK, Goran. Statika I : [univerzitetni učbenik]. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1996. IX, 312 str., ilustr. ISBN 961-6167-07-3. [COBISS.SI-ID 57217024]
Tipologija: Pisec recenzij
COBISS ID 57217024 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56