Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 57508865 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Pisec recenzij
Leto: 2006
Citat: LUTAR, Boris. SolidWorks 2006 : zahtevnejše konstrukcije osnovnih oblik in aplicirane značilnosti. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2006. 1 CD-ROM. ISBN 86-435-0797-0. Potrebna strojna oprema: zvočna kartica, grafična kartica ločljivosti 1024x768. Potrebna programska oprema: program SolidWorks. [COBISS.SI-ID 57508865]
Tipologija: Pisec recenzij
COBISS ID 57508865 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56