Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 577633 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1998
Citat: FISCHINGER, Matej. Gradnja in potresna utrditev mostov na Japonskem. V: AŠANIN-GOLE, Pedja (ur.). 4. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 26.-28. oktobra, 1998. Zbornik referatov. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1998, str. 185-192, ilustr.
Povzetek: Gradnja mostov na Japonskem je obravnavana na dveh različnih, vendar vsebinsko povezanih primerih. Prvi del članka posreduje opis osnovnih tehničnih in tehnoloških problemov pri gradnji velikih visečih mostov na povezavi dveh glavnih japonskih otokov Honshu in Shikoku, ki nedvomno dosega vrhunec v sodobni tehnologiji gradbeništva. Za primer je izbran most Akashi-Kaikyo z največjim, skoraj 2 kilometra dolgim, razponom na svetu. Vključuje opis problemov temeljenja v turbulentnem morju, tehnologije in transporta montažnih delov ter postopkov montaže. Drugi del člamnka prinaša spoznanje, da tudi v (danes) tako tehnološko razviti državi s pogostnimi močnimi potresi obstajajo številni potresno ranljivi objekti ter predvsem mostovi. To je nedvomno pokazal nedavni potres v Kobeju, ki pa je po drugi strani vzpodbudil nov razvoj potresnega inženirstva ter še zlasti tehnik utrditve mostnih stebrov

The construction of bridges in Japan is referred through two different, yet related topics. Technical and technological problems in the construction of major suspension bridges connecting islands Honshu and Shikoku are discussed in the first part of the paper. Without doubt, this construction represents the ultimate technological achievement in the up-to-date civil engineering worldwide. The Akashi-Kaikyo bridge with the world's largest central span of 2 kilometers is described in more detail. The problems like construction of the foundations in the turbulent tidal stream as well as construction and transportation of huge prefabricated elements are discussed. It is realized inthe second part of the paper, that even in (today) highly technologically developed country with frequent strong earthquakes many sesmicaly vulnerable structures exist. This was recently demonstrated during the Kobe earthquake. In turn the Kobe disaster has initiated new development in earthquake engineering and especially in seismic retrofit of bridge columns [COBISS.SI-ID 577633]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 577633 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57