Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 577889 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tatjana ISAKOVIĆ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1998
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana. Ameriška praksa potresno varne gradnje in ojačitve mostov. V: AŠANIN-GOLE, Pedja (ur.). 4. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 26.-28. oktobra, 1998. Zbornik referatov. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1998, str. 193-198, graf. prikazi.
Povzetek: V članku so opisani nekateri postopki in ukrepi, s katerimi v ZDA poskušajo izboljšati potresno varnost armiranobetonskih mostov. Najprej so podane možne rešitve za izboljšavo konstrukcijske zasnove novih mostov. Nato je predstavljen tudi eden izmed najbolj uporabljanih postopkov za potresno ojačitev že obstoječih konstrukcij. Na kratko so povzete tudi metode, s katerimi se projektirajo elementi za ojačitev

The US seismic design procedures and measures for improving the seismic safety of bridges are described in the paper. Possible improvements of structural concept for new bridges are presented first. Then, one of the most frequent procedures for retrofitting of existing structures is described. The short summary of design methods for retrofitting elements is also presented [COBISS.SI-ID 577889]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 577889 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56