Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 579169 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 3.11 Radijski in TV prispevki
Leto: 1998
Citat: FISCHINGER, Matej. Prispevek o potresnem inženirstvu. Ljubljana, 10.9.1998. [COBISS.SI-ID 579169]
Tipologija: 3.11 Radijski in TV prispevki
COBISS ID 579169 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56